2016-2017 Ortaokul Matematik Sene Sonu Zümresi

2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AYHAN ERKAN ORTAOKULU SENE SONU MATEMATİK DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

TOLANTI NO : 3
TOPLANTI YERİ : Öğretmenler Odası
TOPLANTI TARİHİ : 12/06/2017
TOPLANTIYA KATILANLAR : ŞEYMA DUMAN (Matematik Öğretmeni)
ERKAN ALACALAR( OKUL MÜDÜRÜ)
GÜNDEM:

1) Açılış ve yoklama.
2) Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması
3) I. Ve II. Dönem zümre kararlarının gözden geçirilmesi, aksaklıklarının tespiti ve giderilmesi için
alınacak önlemlerin belirlenmesi.
4) Öğrencilerin I. Ve II. Döneme göre başarı durumlarının kıyaslanması, artış ve azalmalardaki sebeplerin araştırılması , bu doğrultuda değerlendirme yapılması
5) TEOG’a ilişkin değerlendirmelerin yapılması.
6) Ölçme ve değerlendirme esaslarının görüşülmesi.
7) Müfredatla ilgili durumun değerlendirilmesi.
8) Dilek ve Temenniler

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1) Sene sonu matematik zümre öğretmenleri toplantısı Zümre Başkanı Erkan ALACALAR başkanlığında başlatıldı. Gündem gereği yapılan yoklamada ders öğretmeni Şeyma DUMAN’ nın toplantıda hazır olarak bulunduğu tespit edildi.

2) Baş öğretmen Ulu Önder Atatürk için saygı duruşunu ardından İstiklal Marşımız okunmuş ve akabinde gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

3) Matematik Öğretmeni Şeyma DUMAN, I. Dönem ve 2.dönem yapılmış olan zümre toplantı tutanaklarını okudu ve alınan kararların değerlendirilmesini yaptı.Alınan kararların bazı aksaklıklar haricinde sorunsuz olarak uygulandığını söyledi.

4) Matematik Öğretmeni Şeyma DUMAN, Öğrenci seviyelerinin orta seviyede olması sebebiyle derslerde bol soru çözmeye yönelik çalışmalar yapıldığını,bu nedenle konu olarak geri kalındığını,Özellikle de başarısız öğrencileri kazanmaya yönelik çalışmalar yapıldığından dolayı planları tam olarak uygulamada sorunlar yaşadığını söyledi.Öğrencilerin konuları daha iyi anlayabilmesi için ek çalışmaların yapılması gerektiğini,bu yüzden 6. 7. ve 8. sınıflara yönelik hafta sonları kurslar yapıldığını belirtti.Gerek çevresel koşullar gerekse de öğrencilerin kişisel durumlarından dolayı kurslara talebin az olduğunu,bu yüzden başarı artışının belli öğrencilerle sınırlı kaldığını söyledi.Fakat yapılan TEOG a yönelik deneme sınavlarının öğrencilerin başarısı üzerinde olumlu etkileri olduğunu belirtti.Çünkü başarısızlığın temel sebebi olan soru çözme alışkanlığının yetersizliği,yapılan bu denemeler sayesinde bir nebze de olsa telafi edilmeye çalışılmıştır. Okul Müdürü Erkan ALACALAR,gelecek yıl bu yıl ki aksaklıkların giderilmeye çalışılıp,başarının daha ileriye götürülmesini temenni ettiğini belirtti.

5) Matematik Öğretmeni Şeyma DUMAN, her sınıf düzeyinde sınavların olmasından dolayı çok yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirtti.Hafta içinde ve hafta sonunda yapılan yetiştirme kurslarında okulumuz imkanları ile bu kurslarda yapılan deneme sınavları sayesinde henüz bir deneme dahi çözmeyen,yeni sınav sistemi hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan öğrencilerin deneyim kazandığını,sınavlara yönelik fobilerini yendiklerini belirtti.Bu hususta velilerle sık sık görüşülüp,sınav hakkında bilgiler verildiğini , öğrencilerini sınava yönlendirmeleri konusunda tavsiyelerde bulunulduğunu dile getirdi. Ayrıca sınava doğru sürekli yapılan TEOG deneme sınavlarının öğrencinin başarısını artırmış bulunduğu ve sınava hazırladığını dile getirdi.

6) Matematik Öğretmeni Şeyma DUMAN, I. Dönemde ve II. Dönemde matematik dersinden 3 yazılı yoklama yaptığını,bunun yanı sıra 2584 sayılı tebliğler dergisinde yer alan ve ek olarak yapılan değişiklikler doğrultusunda proje görevleri ile derse katılım durumlarından puanlama yaptığını belirtti.Sınavların ilköğretim yönetmeliğinde belirtilen ölçme ve değerlendirme esaslarına göre yapıldığını söyledi.Öğrencilere proje görevlerinin her aşamasında yardımcı olunduğunu,bu konuda sıkıntı yaşayan gruplarla sık sık görüşülüp fikir alışverişinde bulunulduğunu söyledi.

7) Matematik Öğretmeni Şeyma DUMAN , müfredatın işlenmesi ve konuların aktarılması hususunda öğrenci seviyesine yönelik dengeli bir eğitim anlayışı benimsediğini söyleyerek hızlı ilerlemek yerine hafta sonu kursları ile eksikliklerin giderilmeye çalışıldığını belirtti.Fakat özellikle de havaların ısınmasından sonra bir çok öğrencinin çeşitli işlerde çalışmak üzere devamsızlık yaptığını,kurslara yeterli öğrencinin katılmadığını söyledi.Kursa katılan belirli sayıda öğrencilerle birlikte yapılan çalışmalarla müfredatın büyük ölçüde tamamlandığını belirtti.

8) Okul Müdürü Erkan ALACALAR,2016-2017 eğitim öğretim yılının okulumuz adına genel olarak başarılı ve verimli bir yıl olduğunu söyledi.Yaşanan bazı olumsuzlukların alınacak tedbir ve çalışmalarla yeni eğitim öğretim yılında en aza inmesi temennisinde olduğunu belirterek toplantıyı sona erdirdi.
ALINAN KARARLAR

1. Öğrenci merkezli ders anlayışı benimsenmesine ve örneklerin mümkün olduğu kadar günlük hayattan verilerek somutlaştırma yapılmasına karar verildi.
2. Proje görevleri konusunda sürekli bir öğretmen ve öğrenci işbirliği sağlanmasına karar verildi.
3. Yazılı sınavlarda ve derslerin işlenişinde ortak bir eğitim anlayışının benimsenmesi açısından matematik zümre öğretmeni ve diğer zümrelerin öğretmenleri ile işbirliği yapılmasına karar verildi .
4. Bu eğitim öğretim yılı içinde karşılaşılan zorluklar tespit edilerek yeni eğitim öğretim yılında ön tedbirler alınmasına karar verildi.
5. Öğrencilere TEOG kurslarına öğrencilerin devamlılığının sağlanmasına, etkili ve programlı ders çalışma yöntemleri konusunda bilgiler verilmesine karar verildi.
6. Öğrenci-veli-idare diyaloğunun mümkün olduğu kadar etkili kullanılması gerektiğine karar verildi.
7. Sınavların ilköğretim yönetmeliğinde belirtilen ölçme ve değerlendirme esaslarına göre yapılmasına karar verildi.
8. TEOG sınavıyla ilgili tüm değişikliklerin öğrencilere anında bildirilmesine ve bu konuda sürekli rehberlik çalışmalarının yapılmasına karar verildi.

ŞEYMA DUMAN
Matematik Öğretmeni

ERKAN ALACALAR
Okul Müdürü

kaynak:egitimhane

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir