Aylar: Ekim 2016

Milyonlu Sayılar 5. Sınıf Matematik

1) Aşağıda verilen sayıların okunuşlarını yazınız. • 37.042.581 • 5.203.278 2) Aşağıda okunuşları verilen sayıları rakamlarla yazınız. • İki yüz altı milyon üç bin elli dört • Sekiz milyon seksen bin seksen sekiz 3) 62.405.074 sayısının binler bölüğünü yazınız. 4) Aşağıda bölüklerine ayrılan sayıyı yazınız. Binler bölüğü : 48 Birler bölüğü : 5 Milyonlar bölüğü […]

4. Sınıf Matematik Açıların Çizimi ve Ölçümü

AŞAĞIDA VERİLEN AÇILARIN ÖLÇÜLERİNİ AÇI ÖLÇERİNİZLE BULUP ÇEŞİDİNİ ALTLARINDA VERİLEN BOŞLUĞA YAZINIZ. AŞAĞIDA ÖLÇÜSÜ VERİLEN AÇILARI ÇİZİNİZ VE AÇI ÇEŞİDİNİ ALTINA YAZINIZ. 60 °                  95 °                  162 °                        35 °                    90 °                  180 °                 70 °

4. Sınıf Matematik Açı Ölçü Birimleri Konu Anlatımı

Açı ölçü birimleri Açı ölçüsü birimi genel olarak derecedir. Derecenin dışında Grad ve Radyan birimleri de kullanılır. Açı ölçüsü birimleri arasında, 360° = 400 G(grad) = 2p (radyan) eşitliği vardır. Bir ışının başlangıç noktası etrafında bir tur döndürülmesi ile elde edilen açı 360° dir. Derecenin alt birimleri 1° = 60′ (dakika) 1′ = 60″ (saniye) 1° = […]

Açılar Konu Anlatımı 4. Sınıf Matematik

Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşimine açı denir. * O noktasına açının köşesi denir. * OA ve OB ışınlarına açının kenarları ya da açının kolları denir. Açıların  Okunuşu Açıları üç farklı şekilde adlandırabiliriz. 1 –  FDB  açısı ( Açını  köşesi ortada ) 2 –  BDF  açısı ( Açını  köşesi ortada ) 3 –  D  […]

3. Sınıf Matematik Düzlem ve Düzlemsel Şekiller Konu Anlatımı

DÜZLEM-DÜZLEM PARÇASI VE DÜZLEMSEL ŞEKİL Sınırsız büyüklükteki düz yüzeylere DÜZLEM oluşur. Sınırlı düz yüzeylerin parçalarına, DÜZLEM PARÇASI denir. Düzlem parçalarının şekli DÜZLEMSEL ŞEKİL diye adlandırılır. Sınırsız bir şekilde uzayan bir yol DÜZLEME örnek verilebilir. Yine sınırsız bir şekilde genişlettiğimiz duvar ve bahçe gibi düzlem parçaları da DÜZLEME örnek verilebilir. Tamamı düz serilmiş sofra örtüsü, DÜZLEM […]

Nokta Konu Anlatımı 3. Sınıf Matematik

Bulutsuz bir gecede gökyüzüne baktığımızda yıldızları görürüz. Oldukça büyük olan yıldızlar bize çok uzak oldukları için minik görünürler. Her bir yıldız neye benziyor sizce? Evet bildiniz yıldızların her birisi cümlelerimizin sonuna koyduğumuz NOKTA ya benziyor. Çevremizde noktalara model olabilecek çok şey vardır. Örneğin çivinin başı, duvara çakılan çivinin bıraktığı iz, su damlası, parmağımızın ucu kalemin kağıtta […]

Geometrik Cisimlerin Açılımı 3. Sınıf Matematik

GEOMETRİK CİSİMLERİN YÜZEYLERİ VE DÜZLEMDE AÇILIMLARI KÜP Kelimelerden uygun olanlarını alttaki boşluklara yazınız.( altı, karesel, on iki, sekiz ) Küpün,………….tane köşesi vardır. Küpün,…………………………….tane yüzü vardır. Küpü oluşturan yüzeylerin hepsi ………………………………………bölgedir. Küpün,………….tane ayrıtı vardır. KÜPÜN YÜZEY AÇILIMI KARE PRİZMANIN YÜZEYİ Kelimelerden uygun olanlarını alttaki boşluklara yazınız.( altı, sekiz, dikdörtgensel, karesel ) Kare prizmanın ………………tane köşesi vardır. […]

2. Sınıf Matematik Basamak Değeri Konu Anlatımı

MATEMATİK ETKİNLİKLERİ ( SAYI VE BASAMAK DEĞERİ ) SAYI DEĞERİ ( RAKAM DEĞERİ ) Sayı değeri o sayıyı oluşturan rakamlardır. Sayı değeri değişmez, çünkü sayıyı oluşturan rakamlardır. Rakam değişirse sayı da değişir. Aşağıda verilen sayıların sayı değerlerini yazalım. BASAMAK DEĞERİ Sayılar geldikleri basamağa göre değer kazanır. Sayı onlar basamağında onluk olarak değer kazanırken, birler basamağında […]