2017-2018 10. Sınıf Matematik Konuları

10. Sınıf Matematik konuları 2017-2018 eğitim öğretim yılı için henüz duyurulmadı. Bizler sizler için 2016-2017 10. sınıf matematik müfredatını listeledik ve bu listenin 2017-2018 eğitim öğretim yılında da değişeceğini düşünmüyoruz. Listede değişiklik olması durumunda liste yenilenecektir.

1. ÜNİTE:
SAYMA
SIRALAMA VE SEÇME
Olayların Gerçekleşme Sayısını Toplama ve Çarpma Prensiplerini Kullanarak Hesaplama
Sınırsız Sayıda Tekrarlayan Nesnelerin Dizilişlerini (Permütasyolarını) Örneklerle Açıklama
n Elemanlı Bir Kümenin r Tane Elemanın Kaç Farklı Şekilde Seçilip Sıralanabileceğini Hesaplama
n Elemanlı Bir Kümenin r Tane Elemanın Kaç Farklı Şekilde Seçilebileceğini Hesaplama
Pascal Özdeşliğini Gösterme ve Pascal Üçgenini Oluşturma
Binom Teoremini Açıklama ve Açılımdaki Kat Sayıları Pascal Üçgeni ile İlişkilendirme
2. ÜNİTE:
OLASILIK
KOŞULLU OLASILIK
Koşullu Olasılığı Örneklerle Açıklama
Bağımlı ve Bağımsız Olayları Örneklerle Açıklama; Gerçekleşme Olasılıklarını Hesaplama
Bileşik Olayların Olasılıklarını Hesaplama
3. ÜNİTE:
FONKSİYONLARLA İŞLEMLER VE UYGULAMALARI
FONKSİYOLARIN SİMETRİLERİ VE CEBİRSEL ÖZELLİKLERİ
Bir Fonksiyonun Grafiğinden, Simetri Dönüşümleri Yardımı İle Yeni Fonksiyon Grafikleri Çizme
Gerçek Sayılar Kümesinde Tanımlı f ve g Fonksiyonlarını Kullanarak f + g, f – g, f . g ve g f Fonksiyonlarını Elde Etme
İKİ FONKSİYONUN BİLEŞKESİ VE BİR FONKSİYONUN TERSİ
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi
Bir Fonksiyonun Bileşke İşlemine Göre Tersinin Olması İçin Gerçek ve Yeterli Şartları Belirleme, Verilen Bir Fonksiyonun Tersini Bulma
İki Miktar (Nicelik) Arasındaki İlişkiyi Fonksiyon Kavramı İle Açıklama ve Problem Çözümünde Fonksiyonun Grafik ve Tablo Temsilini Kullanma
4. ÜNİTE:
ANALİTİK GEOMETRİ
DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELENMESİ
Analitik Düzlemde İki Nokta Arasındaki Uzaklığı Veren Bağıntıyı Bulma ve Uygulama Yapma
Bir Doğru Parçasını Belli Oranda (İçten veya Dıştan) Bölen Noktaların Koordinatlarını Hesaplama
Analitik Düzlemde Bir Doğrunun Denklemini Oluşturma ve Denklemi Verilen İki Doğrunun Birbirine Göre Durumlarını İnceleme
Bir Noktanın Bir doğruya Olan Uzaklığını Açıklama ve Uygulama Yapma
5. ÜNİTE:
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER
DÖRTGENLER VE ÖZELLİKLERİ
Dörtgenin Temel Elemanları ve Özellikleri
ÖZEL DÖRTGENLER
Yamuk, Paralelkenar, Dikdörtgen, Eşkenar Dörtgen, Kare ve Deltoid İle İlgili Açı, Kenar ve Köşegen Özellikleri
Yamuk, Paralelkenar, Dikdörtgen, Eşkenar Dörtgen, Kare ve Deltoidin Alan Bağıntıları
Dörtgenlerin Alan Bağıntılarını Modelleme ve Problem Çözmede Kullanma
ÇOKGENLER
Çokgenleri Açıklama, İç ve Dış Açılarının Ölçülerini Hesaplama
6. ÜNİTE:
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEM VE FONKSİYONLAR
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemlerin Çözümü
i = Ω–1 Olmak Üzere Bir Karmaşık Sayının, a+ bi (a, b  ) Biçimindeki İfadesi
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemin Kökleri İle Katsayıları Arasındaki İlişkiler
İKİNCİ DERECEDEN FONKSİYONLAR VE GRAFİKLERİ
İkinci Dereceden Bir Değişkenli Fonksiyonun Grafiğinin Çizimi
İkinci Derece Denklem ve Fonksiyonlarla modellenebilen Problemler ve Çözümleri
7. ÜNİTE:
POLİNOMLAR
POLİNOM KAVRAMI VE POLİNOMLARLA İŞLEMLER
Gerçek Kat Sayılı ve Bir Değişkenli Polinom
Polinomlarla Yapılan Toplama, Çıkarma, Çarpma ve Bölme İşlemleri
Bir P(x) Polinomunun Q(x) = x – a Polinomuna Bölünmesinden Elde Edilen Kalanı Bulma
Kat Sayıları Tam Sayı ve En yüksek Dereceli Terimin Kat Sayısı 1 Olan
Polinomların Tam Sayı Sıfırlarının, Sabit Terimin Çarpanları Arasında
Olduğunu Gösterme
POLİNOMLARDA ÇARPANLARA AYIRMA
Gerçek Kat Sayılı Bir Polinomun Çarpanlara Ayrılması
POLİNOM VE RASYONEL DENKLEMLERİN ÇÖZÜM KÜMELERİ
Rasyonel İfadeler ve Rasyonel İfadelerin Sadeleştirilmesi
Polinom ve Rasyonel Denklemlerle İlgili Uygulamalar

8. ÜNİTE 

ÇEMBERİN TEMEL ELEMANLARI
Çemberlerde Teğet, Kiriş, Çap ve Yay Kavramları
Çemberde Kirişin Özellikleri
ÇEMBERDE AÇILAR
Bir Çemberde Merkez, Çevre, İç Dış ve Teğet – Kiriş Açıların Ölçüleri ve Gördükleri Yayların Ölçüleri İle İlişkileri
ÇEMBERDE TEĞET
Çemberde Teğetin Özellikleri
Dairenin Çevresinin Uzunluğunu ve Alanını Veren Bağıntılar
GEOMETRİK CİSİMLER
KATI CİSİMLERİN YÜZEY ALANLARI VE HACİMLERİ
Dik Prizma ve Dik Piramitlerin Yüzey Alan ve Hacim Bağıntıları
Dik Dairesel Silindir ve Dik Dairesel Koninin Yüzey Alanı ve Hacim Bağıntıları
Küre, Küre Yüzeyinin Alanı ve Kürenin Hacim Bağıntısı
Katı Cisimlerin Yüzey Alan ve Hacim Bağıntılarını Modelleme ve Problem Çözmede Kullanma

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir