2017-2018 11. Sınıf İleri Düzey Matematik Konuları

2017-2018 İleri Düzey 11. Sınıf Matematik Konuları aşağıda listelenmiştir. 2017-2018 11. sınıf matematik konular ıhenüz açıklanmadığı için aşağıdaki liste 2016-2017 eğitim öğretim yılına göre hazırlanmıştır. Herhangi bir değişikliğin olmasını beklemiyoruz fakat değişiklik olması halinde liste güncellenecektir.

1. ÜNİTE:
MANTIK
ÖNERMELER VE BİLEŞİK ÖNERMELER
Önermeler
Bileşik Önermeler
Kümelerdeki İşlemler ile Sembolik Mantık Kuralları Arasındaki İlişkiler
Koşullu Önerme
İki Yönlü Koşullu Önerme
Bileşik Önermeleri Birbirine Dönüştürme
Totoloji ve Çelişki
AÇIK ÖNERMELER VE İSPAT TEKNİKLERİ
Her (6) ve Bazı (7) Niceleyicileri
Açık Önermeler
Tanım, Aksiyom, Teorem ve İspat Kavramları
İspat Yöntemleri
Tümevarım Yöntemi ile İspat..
2. ÜNİTE 
BÖLÜNEBİLME
Tam Sayılarda Bölünebilme ve Özellikleri
Öklit Algoritması
MODÜLER ARİTMETİKTE İŞLEMLER
Modüler Aritmetikle İlgili Özellikler
3. ÜNİTE
DOĞRUSAL DENKLEM SİSTEMLERİNİN ÇÖZÜMÜ
Doğrusal Denklem Sistemleri ve Çözümü
İKİNCİ DERECEYE DÖNÜŞTÜRÜLEBİLEN DENKLEMLER VE DENKLEM SİSTEMLERİ
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denkleme Dönüştürülebilen Denklemlerin Çözüm Kümesi
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemlerinin Çözüm Kümesi
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ EŞİTSİZLİKLER
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizliklerin Çözüm Kümesi
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemlerin Köklerinin Varlığı ve İşareti
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlik Sistemlerinin Çözüm Kümesi
4. ÜNİTE 
YÖNLÜ AÇILAR
Yönlü Açılar
TRİGONOMETİK FONKSİYONLAR
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Grafikleri
Ters Trigonometrik Fonksiyonlar
İKİ AÇININ ÖLÇÜLERİ TOPLAMININ VE FARKININ TRİGONOMETRİK DEĞERLERİ
Toplam ve Fark Formülleri
TRİGONOMETRİK DENKLEMLER
Trigonometrik Denklemlerin Çözüm Kümeleri
5. ÜNİTE 
ÜSTEL FONKSİYON
Üstel Fonksiyon ve Grafiği
Üstel Fonksiyonların Bire Bir ve Örtenliği
LOGARİTMA FONKSİYONU
Logaritma Fonksiyonu ve Grafiği
On Tabanında Logaritma Fonksiyonu ve Doğal Logaritma Fonksiyonu
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri ve Uygulamaları
ÜSTEL VE LOGARİTMİK DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER
Üstel ve Logaritmik Denklemlerin ve Eşitsizliklerin Çözüm Kümeleri
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonların Günlük Hayat Durumları ile İlgili Problemler
6. ÜNİTE
GERÇEK SAYI DİZİLERİ
Dizi, Sonlu Dizi, Sabit Dizi ve İki Dizinin Eşitliği
Genel Terimleri veya İndirgeme Bağıntısı Verilen Bir Sayı Dizisinin Terimleri
Aritmetik ve Geometrik Dizilerin Özellikleri
7. ÜNİTE 
ANALİTİK DÜZLEMDE TEMEL DÖNÜŞÜMLER
Noktanın Öteleme, Dönme ve Yansıma Dönüşümü
ÖTELEME, YANSIMA, DÖNME VE BİLEŞKE DÖNÜŞÜMLER
Öteleme, Yansıma, Dönme ve Bileşkeleriyle İlgili Uygulamalar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir