2017-2018 12. Sınıf İleri Düzey Matematik Konuları

12. Sınıf İleri Düzey Matematik dersi görenler için 2017-2018 eğitim – öğretim yılında işlenecek konuların listesini sizler için hazırlamaya çalıştık. Bakanlık henüz 2017-2018 eğitim-öğretim yılının 12. sınıf ileri düzey matematik müfredatını açıklamadı, bu yüzden liste hazırlanırken konular 2016-2017 eğitim-öğretim yılı konularından hazırlandı. Önümüzdeki yıl da herhangi bir değişiklik olacağının düşünmüyoruz fakat değişiklik olması durumunda aşağıdaki liste yenilenecektir.

1. ÜNİTE: SAYILAR VE CEBİR
TÜREV
LİMİT VE SÜREKLİLİK
LİMİT KAVRAMI
Limitin Özellikleri
Parçalı ve Mutlak Değerli Fonksiyonların Limitleri
Genişletilmiş Gerçek Sayılar Kümesinde Limit
Belirsizlikler
Süreklilik
Alıştırmalar
türev
türev kavramı
Türev Alma Kuralları
Fonksiyonların türevlenebilir olması
Türev – Süreklilik İlişkisi
TürevlenebilEN İki fonksiyonun toplamının, farkının, çarpımının ve bölümünün TÜREVİ
Türevin Fiziksel Yorumu
BİLEŞKE FONKSİYONUN TÜREVİ
YÜKSEK MERTEBEDEN TÜREVLER
türevin uygulamaları
TEĞET VE NORMAL DENKLEMLERİ
BİR FONKSİYONUN ARTAN – AZALAN OLDUĞU ARALIKLAR
MUTLAK VE YEREL MİNİMUM, MAKSİMUM NOKTALARI
MAKSİMUM VE MİNİMUM PROBLEMLERİ
İÇBÜKEYLİK VE DIŞBÜKEYLİK
FONKSİYON GRAFİKLERİ
Asimptot Kavramı
integral
belirli ve belirsiz integral
bir fonksiyonun grafiği ile X-Ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanı
Net Alan
Belirli İntegral
Belirsiz integral
Bir fonksiyonun belirli ve belirsiz integralleri arasındaki ilişki
BELİRLİ integralin özellikleri
integral alma kuralları
belirsiz integralin özellikleri
integral alma yöntemleri
Değişken Değiştirme Yöntemi
Kısmi İntegrasyon Yöntemi
Basit Kesirlere Ayırma Yöntemi
belirli integralin uygulamaları
alan hesabı ve doğrusal hareket problemleri
2. ÜNİTE: GEOMETRİ
ANALİTİK GEOMETRİ
ÇEMBERİN ANALİTİK İNCELENMESİ
ÇEMBER DENKLEMİ
Merkezi Orijinde, Eksenler Üzerinde Olan veya Eksenlere Teğet Olan Çemberler
a) Merkezi Orijinde Olan Çemberin Denklemi
b) Merkezi x-Ekseni Üzerinde Olan Çemberin Denklemi
c) Merkezi y-Ekseni Üzerinde Olan Çemberin Denklemi
ç) x-Eksenine Teğet Olan Çemberin Denklemi
d) y-Eksenine Teğet Olan Çemberin Denklemi
e) Her iki Eksene de Teğet Olan Çemberin Denklemi
Çemberin Genel Denklemi
bir doğru ile çemberin birbirine Göre durumları
ÇEMBER ÜZERİNDEKİ BİR NOKTADAN ÇEMBERE ÇİZİLEN TEĞET VE NORMAL DENKLEMLERİ
elips, hiperbol ve parabolün analitik incelenmesi
Parabol, elips ve hiperbol
Parabol
Elips
Hiperbol
VEKTÖRLER
STANDART BİRİM VEKTÖRLER VE İÇ ÇARPIM
Standart birim vektörler
iki vektörün iç çarpımı ve iki vektör arasındaki açı
İç Çarpım
İç Çarpımın Özellikleri
İki Vektör Arasındaki Açı
dik izdüşüm vektörü
bir doğrunun vektörel denklemi
bir doğrunun vektörel denkleminin oluşturulması
vektörlerle ilgili uygulamalar
vektör uygulamaları
Sentetik (Aksiyomatik) Yaklaşım
Vektörel Yaklaşım
Analitik Yaklaşım
3. ÜNİTE: VERİ, SAYMA VE OLASILIK
SAYMA
TEKRARLI PERMÜTASYON
SINIRLI SAYIDA TEKRARLAYAN NESNELERİN DİZİLİŞLERİ (PERMÜTASYONLARI)
DÖNEL (DAİRESEL) PERMÜTASYON
DÖNEL (DAİRESEL) PERMÜTASYON
OLASILIK
DENEYSEL VE TEORİK OLASILIK
DENEYSEL OLASILIK İLE TEORİK OLASILIK İLİŞKİSİ
4. ÜNİTE: GEOMETRİ
UZAY GEOMETRİ
UZAYDA DOĞRU VE DÜZLEM
UZAYDA BİR DÜZLEMİN BELİRTİLMESİ
UZAYDA DOĞRU VE DÜZLEMİN BİRBİRİNE GÖRE DURUMLARI
İki Doğrunun Birbirine Göre Durumları
Uzayda İki Düzlemin Birbirine Göre Durumları
Uzayda Bir Doğru ile Bir Düzlemin Birbirine Göre Durumları
Temel Diklik Teoremi
Üç Dikme Teoremi
Uzayda iki düzlem arasındaki açı
düzlem üzerine izdüşüm
Bir Noktanın Bir Düzlem Üzerindeki Dik İzdüşümü
Bir Doğrunun Bir Düzlem Üzerine Dik İzdüşümü
Bir Doğrunun Bir Düzlemle Yaptığı Açı
Bir Doğru Parçasının Düzlem Üzerindeki Dik İzdüşümü
Bir Düzlemsel Şeklin Bir Düzlem Üzerindeki İzdüşümü ve İzdüşümünün Alanı
katı cisimler
dikdörtgenler Prizması

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir