Aylar: Haziran 2017

Prizmalar Konu Anlatımı 8. Sınıf Matematik

PRİZMA Birbirine eşit ve paralel iki düzlemin köşelerinin birleşmesi sonucu elde edilen cisme prizma denir. Dik Prizma: Tabanları herhangi bir çokgensel bölge, yan yüzleri dikdörtgensel bölge olan cisimlere dik prizma denir. Dik prizmalarda tabanları birleştiren yanal ayrıtlar tabanlara diktir. Tabanları düzgün çokgensel bölge olan dik prizmalara düzgün dik prizmalar denir. Prizmalar tabanlarına göre isimlendirilir .Üçgen […]

Yeni Matematik Öğretim Programının Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi Seminer Çalışması

YENİ MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Günümüzde bilgi ve teknolojinin sürekli artması ve gelişmesi toplumun her alanında olduğu gibi eğitim alanında da hızlı bir değişimi gerek kılmaktadır. Eğitim programları bilimsel ve teknolojik ilerlemelere bağlı olarak sürekli bir gelişim içinde olmalıdır. Buna paralel olarak öğretim programları da zamana ve koşullara göre değişmelidir. Yeni ilköğretim […]

2016-2017 Lise Matematik Yıl Sonu Zümresi

GÜNDEM MADDELERİ: 1.Açılış ve yoklama. 2.2016 –2017eğitim ve öğretim yılı 1. ve 2. döneminde yapılan uygulamalar sonucunda ders programlarında hedefe ulaşılıp ulaşılmadığının değerlendirilmesi. , 3.Dersin işlenişinde yaşanan problemlerin dile getirilmesi ve çözüm önerileri, 4.Derslerde kullanılacak ders araç ve gereçlerin ve donanım eksiklerinin tespiti, 5.Diğer zümre öğretmenlerle yapılacak işbirliği esasları, 6.Performans,proje ödevlerinin değerlendirilmesi. 7.Dilek ve temenniler, […]