3 Basamaklı Sayıları Okuma Ve Yazma 3. Sınıf Matematik

Aşağıdaki sayıların okunuşlarını yazınız

Aşağıdaki sayıları örnekteki gibi rakamla yazınız.

yüz yetmiş dokuz : 179
üç yüz yirmi sekiz :
yedi yüz altmış yedi :
iki yüz yirmi bir :
iki yüz elli altı :
dokuz yüz elli beş :
sekiz yüz seksen iki :
dokuz yüz kırk dört :
dört yüz on :
yüz yetmiş yedi :
altı yüz doksan :
dört yüz elli bir :
altı yüz altmış iki :
beş yüz doksan bir :
dokuz yüz kırk altı

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir