3 İşlemli Deyim Bulmaca 2. Sınıf Matematik

ÜÇ  İŞLEMLİ  DEYİM  BULMACA

Verilen  işlemleri   sırasıyla   (  +  ,  –  , x  ) yaparak  şifrelenmiş  olan  deyimi  bulunuz.

1 30 + 20 =   39 =   X 3 =   N
2 10 + 9 =   12 =   X 4 =   V
3 8 + 13 =   5 =   X 2 =   Ğ
4 13 + 12 =   10 =   X 4 =   Y
5 7 + 5 =   6 =   X 5 =   B
6 24 + 6 =   17 =   X 2 =   M
7 40 + 12 =   22 =   X 3 =   S
8 15 + 45 =   25 =   X 2 =   E
9 23 + 13 =   17 =   X 4 =   L
10 18 + 17 =   24 =   X 5 =   A
11 29 + 42 =   39 =   X 2 =   Z
12 25 + 18 =   26 =   X 4 =   H
13 31 + 11 =   35 =   X 5 =   K
14 42 + 18 =   17 =   X 2 =   Ü
15 19 + 16 =   14 =   X 3 =   C
16 9 + 8 =   5 =   X 4 =   O
17 11 + 12 =   9 =   X 3 =   I
18 15 + 14 =   16 =   X 3 =   F
19 53 + 15 =   40 =   X 2 =   U
20 49 + 17 =   27 =   X 2 =   Ö
21 18 + 21 =   17 =   X 4 =   T
22 17 + 33 =   37 =   X 5 =   Ç
23 38 + 24 =   12 =   X 2 =   P
24 11 + 14 =   12 =   X 4 =   İ
25 33 + 15 =   12 =   X 2 =   Ş
26 19 + 7 =   11 =   X 3 =   D
27 74 + 12 =   65 =   X 4 =   R
28 8 + 8 =   7 =   X 4 =   J
29 9 + 14 =   5 =   X 3 =   G

 

                                 
90 56 63 56 35 54 52 30 52 42 90 76 55 33 26 55 35

             DEYİM

 

Hazırlayan : Kadir  ERİŞGİN ( 1255 )

 

                                                                  CEVAP  ANAHTARI

1 30 + 20 = 50 39 = 11 X 3 = 33 N
2 10 + 9 = 19 12 = 7 X 4 = 28 V
3 8 + 13 = 21 5 = 16 X 2 = 32 Ğ
4 13 + 12 = 25 10 = 15 X 4 = 60 Y
5 7 + 5 = 12 6 = 6 X 5 = 30 B
6 24 + 6 = 30 17 = 13 X 2 = 26 M
7 40 + 12 = 52 22 = 30 X 3 = 90 S
8 15 + 45 = 60 25 = 35 X 2 = 70 E
9 23 + 13 = 36 17 = 19 X 4 = 76 L
10 18 + 17 = 35 24 = 11 X 5 = 55 A
11 29 + 42 = 71 39 = 32 X 2 = 64 Z
12 25 + 18 = 43 26 = 17 X 4 = 68 H
13 31 + 11 = 42 35 = 7 X 5 = 35 K
14 42 + 18 = 60 17 = 43 X 2 = 86 Ü
15 19 + 16 = 35 14 = 21 X 3 = 63 C
16 9 + 8 = 17 5 = 12 X 4 = 48 O
17 11 + 12 = 23 9 = 14 X 3 = 42 I
18 15 + 14 = 29 16 = 13 X 3 = 39 F
19 53 + 15 = 68 40 = 28 X 2 = 56 U
20 49 + 17 = 66 27 = 39 X 2 = 78 Ö
21 18 + 21 = 39 17 = 22 X 4 = 88 T
22 17 + 33 = 50 37 = 13 X 5 = 65 Ç
23 38 + 24 = 62 12 = 50 X 2 = 100 P
24 11 + 14 = 25 12 = 13 X 4 = 52 İ
25 33 + 15 = 48 12 = 36 X 2 = 72 Ş
26 19 + 7 = 26 11 = 15 X 3 = 45 D
27 74 + 12 = 86 65 = 21 X 4 = 84 R
28 8 + 8 = 16 7 = 9 X 4 = 36 J
29 9 + 14 = 23 5 = 18 X 3 = 54 G

 

S U C U K G İ B İ I S L A N M A K
90 56 63 56 35 54 52 30 52 42 90 76 55 33 26 55 35

             DEYİM

 

Hazırlayan : Kadir  ERİŞGİN

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir