4. Sınıf Matematik 2. Dönem 2. Yazılıya Hazırlık Soruları

1) Okunuşları verilen ondalık sayıları yazınız.

Sıfır tam onda yedi : …………………
Beş tam yüzde yirmi bir : ……….……….
On tam yüzde sekiz : …………………
On dört tam onda altı : …………………

2) Verilen ondalık sayıların okunuşlarını yazınız.

5, 06 = ……………………………………………………………………….
18, 45= …………………………………………………………………..…
32,3 = …………………………………………………………….…………
9, 1 = ……………………………………..…………….…………………..

3) “0,9 – 1,08 – 2,7 – 1,2“ ondalık kesirlerini büyükten küçüğe sıralayarak yazınız.
4) Aşağıda verilen ondalık sayılar arasına < , >, = sembolerini yazarak karşılaştırınız.
0,82 …… 8,02 5,5 ……. 5,50
13,04 …….13,4 17,21 …….17,12

5) Bir araç 150 kilometrelik bir yolun ünü gittikten sonra mola veriyor. Bu aracın gitmesi gereken kaç kilometre daha yolu kalmıştır?
6) Aşağıda verilen ölçü birimlerini istenilen birim cinsinden yazınız.

1673 cm = …………. m ……………cm
45089 m = ………… km ……….. m
2048 mg=…….g…………mg
3 765 mL =…………L………… mL
12154 kg=………..t……….…kg

7) Akşam saat 21.45’te yatan Ali, 11 saat 25 dakika uyuduğuna göre sabah saat kaçta uyanmıştır?

8)Aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır ?
A) 3 çeyrek saat 45 dakikadır.
B) 1 saat 3600 saniyedir.
C) 1 saatte 2 yarım saat vardır.
D) Akrep dakika sayar.

9) Her gün 300 mL’ lik sütlerden içen bir çocuk 1 haftada kaç L kaç mL süt içer?

A) 1L 300 mL B) 2L 100 mL C) 4L 200 mL D) 3L 200mL

10) Bir sayının çözümlenmesi “ 7 on binlik + 8 yüzlük + 5 onluk” şeklindedir. Bu sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 7085 B) 78 500 C) 7 850 D) 7 0850

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir