7. Sınıf Matematik Tam Sayıların Kuvveti

TAM SAYILARLA İŞLEMLER-PROBLEMLER-ÜSLÜ İFADELER ÇALIŞMA KAĞIDI

1) Aşağıda verilen işlemlerin sonuçlarını bulunuz.

a) ( – 7) + ( +5) = b) (-21) + (-13) =

c) ( +17) + ( – 9) = d) ( + 43) + ( +28) =

e) ( +6) – ( + 15) = f) ( -11) – ( – 20) =

g) ( +16) – ( – 14) = h) ( – 34) – ( + 23) =

ı) ( +43) . ( +8) = i) ( -18) . ( -5) =

j) ( – 19) . ( +12) = k) ( +4) . (- 24) =

l) ( -39) : (-3) = m) ( +52) : ( -4) =

n) ( + 126) : (+21) = o) (- 114) : (-2) =
2) Toplama ve çıkarma işlemlerinin özellikleri yardımı ile verilmeyen sayıları bulunuz.

a) (-12) . (+7) = (+7) . t b) (-26) + k = (-26)

c) ( +3) . [ (-1) – (+6)] = y . (-1) – (+3). z

d) m . ( -37) = 0 e) (-22) . n = (-22)

f) -3 . p . 4 = 48

3) Aşağıda verilen işlemlerin sonuçlarını bulunuz.

a) (-12).(-4) + (-18) : (+3) =
b) (+5) – (-2) . (+7) =
c) ( -3+6) . ( -4 – 2) =
d) (-72) : [ (+6) – (-3) ] =
e) 12 – 12.(-4) + (-9) =
f) 30 : 6 – 4 . (+2) + (-1) =
g) A= -2, B= -3, C= 2 olduğuna göre A . (B+C) işleminin sonucu kaçtır?

h) (-20) : (+4) + (-15). (-1) =
i) (-2) . [- 42 + 18] . (-3 + 2)=
j) 24 – ( –3) – 6 =
4) İki basamaklı en küçük negatif tam sayı ile 3 basamaklı en küçük pozitif tek tam sayının çarpımı kaçtır?

5) Bir termometrede ibre -70C yi göstermektedir. Sıcaklık 180C arttırılıp ardından 140C düşürülürse ibre hangi sayıyı gösterir?

6) Bir yiyecek derin dondurucuda -240C de donduruluyor. Daha sonra bu yiyecek sıcaklığı her dakika 30C artan bir fırına konuyor. Yiyeceğin son sıcaklığının 120C olması için kaç dakika fırında kalması gerekir?

7) 20 soruluk bir testte her doğru soruya 3 puan, her yanlış soruya -2 ve boş bırakılan her soruya -1 puan verilmektedir. Buna göre, 12 doğru, 5 yanlış ve 3 boşu olan bir öğrencinin kaç puanı vardır?

Hazırlayan: Mehmet Demir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir