Basamak Ve Sayı Değerleri Testi 3. Sınıf Matematik

1-) 9 yüzlük + 9 birlik şeklinde çözümlenen bir sayı kaç basamaklıdır.

A.)3 B.)2 C.)1

2-) 5,8,2 rakamlarını birer kez kullanarak üç basamaklı kaç tane doğal sayı yazabiliriz ?

A.)4 B.)5 C.)6

3-) 638 doğal sayısında yüzler basamağında bulunan rakamın basamak değeri kaçtır ?

A.)600 B.)300 C.)6

4-) 1,7,3 rakamları kullanılarak yazılabilecek en büyük üç basamaklı doğal sayının onlar
Basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır ?

A.)100 B.)70 C.)30

5-) 479 doğal sayısının yüzler basamağındaki rakamın basamak ve sayı değeri toplamı
İle 479 doğal sayısının farkı kaçtır ?

A.)400 B.)0 C.)75

6-) Aşağıda bazı sayıların yazılışları ile okunuşları eşleştirilmiştir.
Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır ?

A.)308 = Üç yüz sekiz
B.) 951 = Dokuz yüz elli bir
C.) 490 = Dört yüz dokuz

7-) 571 doğal sayısındaki rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır ?

A.) 13 B.) 500 C.)571

😎 7 yüzlük + 5 onluk şeklinde çözümlenen doğal sayı kaçtır ?

A.) 75 B.)705 C.) 750

9-) Dört yüz altı şeklinde okunan sayının rakamla yazılışı hangisidir ?

A.)46 B.)406 C.) 460

10-) Onlar ve birler basamağındaki rakamlarının sayı değerleri toplamı 8 olan doğal sayı
Hangisidir ?
A.) 348 B.) 953 C.) 483

11-) 85 doğal sayısını oluşturan rakamların basamak değerleri farkı kaçtır ?

A.) 75 B.) 80 C.) 85

12-) 253 doğal sayısı aşağıdaki sayıların hangisinden 136 azdır ?

A.) 389 B.) 360 C.) 303

13-) İki basamaklı en büyük sayını 101 fazlası kaçtır ?

A.)100 B.) 200 C.) 300

14-) Aşağıdaki üç basamaklı doğal sayıların hangisinin onlar basamağındaki rakamın
basamak değeri en fazladır

A.) 307 B.) 428 C.) 914

15-) 735 rakamlarını birer kez kullanarak oluşturulacak üç basamaklı en büyük sayı
Aşağıdakilerden hangisidir ?

A.) 735 B.)357 C.)573

16-) 531 sayısının onlar basamağına 5 eklersek sayıda nasıl bir değişiklik olur ?

A.) Sayı 5 artar B.) Sayı 50 artar C.) Sayı 50 azalır

17-) 5,2,0 rakamlarını birer kez kullanarak yazılabilecek en büyük üç basamaklı sayı ile
en küçük üç basamaklı sayının farkı kaçtır ?

A.) 315 B.)520 C.) 725

18-) 2 yüzlük , 5 onluktan oluşan sayının 3 onluk , 1 yüzlük , 7 birlikten oluşan sayıdan
farkı kaçtır ?

A.) 205 B.)317 C.)113

19-) 5,2,7 rakamları tekrarlanmadan yazılabilen 3 basamaklı en büyük ve en küçük doğal
Sayıların farkı kaçtır ?

A.)315 B.)275 C.)250

20-) Üç basamaklı en büyük sayı ile iki basamaklı en küçük sayının farkı kaçtır ?

A.) 900 B.) 990 C.) 989

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir