Çarpım Tablosu Tekerlemeleri 2. Sınıf Matematik

MATEMATİK TEKERLEME ÇALIŞMASI

BİRLER
Birkere bir bir
Bir kere iki iki
Birkere üç üç
Birkere dört dört
Birkere beş beş
Birkere altı altı
Birkere yedi yedi
Birkere sekiz sekiz
Birkere dokuz dokuz
Birkere on on

İKİLER
İki kere bir iki
İki kere iki dört
İki kere üç altı
İki kere dört sekiz
İki kere beş on
İki kere altı on iki
İki kere yedi on dört
İki kere sekiz on altı
İki kere dokuz on sekiz
İki kere on yirmi

ÜÇLER
Üç kere bir üç
Üç kere iki altı
Üç kere üç dokuz
Üç kere dört on iki
Üç kere beş on beş
Üç kere altı on sekiz
Üç kere yedi yirmi bir
Üç kere sekiz yirmi dört
Üç kere dokuz yirmi yedi
Üç kere on otuz

DÖRTLER
Dört kere bir dört
Dört kere iki sekiz
Dört kere üç on iki
Dört kere dört on altı
Dört kere beş yirmi
Dört kere altı yirmi dört
Dört kere yedi yirmi sekiz
Dört kere sekiz otuz iki
Dört kere dokuz otuz altı
Dört kere on kırk

BEŞLER
Beş kere bir beş
Beş kere iki on
Beş kere üç on beş
Beş kere dört yirmi
Beş kere beş yirmi beş
Beş kere altı otuz
Beş kere yedi otuz beş
Beş kere sekiz kırk
Beş kere dokuz kırk beş
Beş kere on elli

ALTILAR
Altı kere bir altı
Altı kere iki on iki
Altı kere üç on sekiz
Altı kere dört yirmi dört
Altı kere beş otuz
Altı kere altı otuz altı
Altı kere yedi kırk iki
Altı kere sekiz kırk sekiz
Altı kere dokuz elli dört
Altı kere on altmış

YEDİLER
Yedi kere bir yedi
Yedi kere iki on dört
Yedi kere üç yirmi bir
Yedi kere dört yirmi sekiz
Yedi kere beş otuz beş
Yedi kere altı kırk iki
Yedi kere yedi kırk dokuz
Yedi kere sekiz elli altı
Yedi kere dokuz altmış üç
Yedi kere on yetmiş

SEKİZLER
Sekiz kere bir sekiz
Sekiz kere iki on altı
Sekiz kere üç yirmi dört
Sekiz kere dört otuz iki
Sekiz kere beş kırk
Sekiz kere altı kırk sekiz
Sekiz kere yedi kırk dokuz
Sekiz kere sekiz altmış dört
Sekiz kere dokuz yetmiş iki
Sekiz kere on seksen

DOKUZLAR
Dokuz kere bir dokuz
Dokuz kere iki on sekiz
Dokuz kere üç yirmi yedi
Dokuz kere dört otuz altı
Dokuz kere beş kırk beş
Dokuz kere altı elli dört
Dokuz kere yedi altmış üç
Dokuz kere sekiz yetmiş iki
Dokuz kere dokuz seksen bir
Dokuz kere on doksan

ONLAR
On kere bir on
On kere iki yirmi
On kere üç otuz
On kere dört kırk
On kere beş elli,
On kere altı altmış
On kere yedi yetmiş.
On kere sekiz seksen
On kere dokuz doksan
On kere on yüz

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir