Doğal Sayı Problemleri 3. Sınıf Matematik

SAYILARI BULALIM

1. Birler basamağında en küçük doğal sayı olan üç basamaklı en büyük sayı

2. 432 sayısında yüzler ve onlar basamağındaki rakamlar yer değiştirdiği zaman yeni oluşan sayının yüzler basamağının basamak değeri

3. 2 birlik 3 yüzlükten oluşan sayının 90’dan farkı

4. yüzler basamağında 5 bulunan en büyük üç basamaklı tek sayı

5. Yüzler basamağı 8 olan rakamları farklı üç basamaklı en büyük çift sayı

6. Onlar basamağındaki rakamın basamak değeri 90 olan üç basamaklı en büyük çift sayı

7. Yüzler basamağındaki rakamın basamak değeri 600 olan rakamları farklı üç basamaklı en küçük çift sayı

8. 400’den küçük en büyük çift sayı

9. 637’den büyük en küçük sayının 800’den farkı

10. 234’ten büyük en küçük sayı ile 358’den küçük en büyük sayının toplamı
11. 245 < M < 257

İfadesinde M yerine yazılabilecek en büyük tek sayı

12. Birler basamağında en küçük tek sayı, onlar basamağında en küçük doğal sayı, yünler basamağında en büyük rakam olan sayı

13. “316, 361, 360, 310, 39” sayılarını büyükten küçüğe doğru sıraladığımızda baştan 3. Sayı

14. 720’ye yuvarlanan en büyük sayı

15. 180’e yuvarlanabilen en küçük sayı

SAYILARI BULALIM 2

1. 7 birlik ve 9 yüzlükten oluşan sayı
2. 800’den küçük en büyük çift sayı
3. 350’ye yuvarlanabilen en büyük çift sayı

4. Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en büyük çift sayının 700’den farkı

5. “3,5,0,8” rakamları ile yazılabilecek rakamları farklı üç basamaklı en büyük sayı ile en küçük sayının farkı

6. 789’dan büyük en küçük sayı ile 127’nin toplamı

7. Üç basamaklı en küçük rakamları farklı tek sayı

8. A < 179 ifadesinde A yerine yazılabilecek en büyük tek sayı

9. 3B7 > 397 ifadesinde B yerine yazılabilecek en büyük sayının 40 ile çarpımı

10. “870, 807, 817, 872, 87, 187” sayılarını küçükten büyüğe sıraladığımızda baştan 4. Sayı

11. A sayısı üç basamaklı en büyük sayı olduğuna göre A’nın 700’den farkı

12.949 sayısının en yakın onluğa yuvarlanmış hali

13. Onluğa yuvarladığımızda 840 olan en küçük sayı

14. Basamak değerleri 70, 100 ve 9 olan sayı

15. Yüzler basamağındaki rakamın sayı değeri 8 olan rakamları farklı en büyük çift sayı

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir