Doğal Sayı Problemleri 6. Sınıf Matematik

6. SINIFLAR İÇİN DOĞAL SAYI PROBLEMLERİ
1) Ali’ nin yaşı Can’ ın yaşının 2 katının 4 fazlasıdır. İkisinin yaşları toplamı 37 ise Can kaç yaşındadır?

A) 11 B) 12 C) 13 D) 14

2) Suna ve 11 arkadaşı sinemaya gitmiş ve toplam 72 lira ödemişlerdir. Suna 7 arkadaşı ile gitseydi toplam kaç lira ödeyeceklerdi?

A) 60 B) 52 C) 48 D) 75

3) Bir manav 5 tanesini 1 liradan aldığı limonların 6 tanesini 3 liradan satarsa bir limonda kaç kuruş kar eder?

A) 15 B) 22 C) 25 D) 30

4) A şehrinden B şehrine saatte 75 km sabit hızla 3 saatte gidilmektedir. A şehrinden B şehrine saatte 45 km sabit hızla kaç saatte gidilir?
A) 5 B) 6 C) 7 D) 8

5) Ayşe aklından bir sayı tutuyor, bu sayı 14 sayısının 3 katının, 2 eksiğinin, 5 katıdır. Ayşe aklından hangi sayıyı tutmuştur?

A) 110 B) 200 C) 170 D) 185

6) Kilogramı 4 lira olan mandalinadan 3 kilogram, kilogramı 3 lira olan portakaldan 2 kilogram alan Eda manava 20 lira verirse kaç lira para üstü alır?
A) 1 B) 3 C) 5 D) 2

7)İki kardeşin yaşlarının toplamı 18, yaşlarının farkı 2 dir.Büyük kardeş kaç yaşındadır?

A) 10 B) 12 C) 14 D) 16

8)Bir çocuk günde 30 dakika kitap okuyarak 5 günde 75 sayfalık kitabı bitirdiyse bir sayfayı kaç dakikada okumuştur?

A) 3 B) 2 C) 4 D) 6

9) Efe 35 sayfa kitap okumuştur, okuduğu sayfa sayısının 6 katı daha okursa kitap bitecektir. Efe nin okuduğu kitap toplam kaç sayfadır?

A) 245 B) 225 C) 235 D) 215

10) Ece hafta içi her gün harçlık almakta hafta sonu almamaktadır. İki haftada toplam 30 lira harçlık aldıysa hafta içi günlük kaç lira harçlık almaktadır?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

11) Ardışık iki doğal sayının toplamı 167 dir. Küçük sayı kaçtır?

A) 81 B) 84 C) 86 D) 83

12) Ardışık üç çift doğal sayının toplamı 342 dir.Bu sayıların en büyüğü kaçtır?

A) 112 B) 114 C) 116 D) 118

13) Bir annenin yaşı kızının yaşının 4 katının 1 fazlasıdır. Anne 45 yaşında ise kızı kaç yaşındadır?

A) 9 B) 11 C) 12 D) 15

14) Bir çiftlikteki koyunların sayısı ineklerin sayısının 4 katıdır. Tavukların sayısı ise koyunların sayısından 5 fazladır. Bu çiftlikte 117 tavuk varsa kaç inek vardır?
A) 35 B) 28 C) 42 D) 45

15) Bankadaki 820 lirasını çeken Fatma Teyze 500 lirasını harcadıktan sonra kalan parayı 4 çocuğuna eşit paylaştırıyor. Her çocuk kaç lira alır?
A) 80 B) 40 C) 45 D) 50

16) İki şehir arası 600 km dir. Bu şehirlerden aynı anda birbirlerine doğru hareket eden iki otomobilden biri saatte 65 km, diğeri 55 km hızla yol alırsa kaç saat sonra karşılaşırlar?
A) 10 B) 15 C) 5 D) 7

Hazırlayan: Selcen KAZANDIR

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir