Doğal Sayılar Etkinliği 1. Sınıf Matematik

Aşağıda verilen sayıların karşılarına okunuşlarını  yazınız.
18 on sekiz 45
24 62
32 77
73 90
51 66
83 75
Aşağıda okunuşları verilen sayıları karşılarına rakamla yazınız
Otuz iki 32 Doksan
Elli altı On dokuz
Kırk sekiz Yirmi üç
Yetmiş dört Seksen dört
Altmış yedi altmış beş
Seksen üç Kırk bir
Aşağıda okunuşları verilen sayıları rakamlarla eşleştiriniz.
Otuz dört
59 72 elli
Kırk üç 34 55 on dokuz
Yirmi yedi 63 19 yetmiş iki
Elli dokuz 43 50 elli beş
Altmış üç 27 92 doksan iki
Aşağıdaki işlemleri örneklere göre yapınız
Onluk Birlik Onluk Birlik Onluk Birlik Onluk Birlik
5 4 0 4 6 2 7 5
54 4
Onluk Birlik Onluk Birlik Onluk Birlik Onluk Birlik
6 3 0 3 6 4 9 2
Onluk Birlik Onluk Birlik Onluk Birlik Onluk Birlik
8 2
82 94 26 5
Onluk Birlik Onluk Birlik Onluk Birlik Onluk Birlik
38 60 9 22
Hüseyin KİRGİL
Onluk Birlik Onluk Birlik Onluk Birlik Onluk Birlik
3 5
otuz beş elli sekiz kırk üç yirmi üç
Onluk Birlik Onluk Birlik Onluk Birlik Onluk Birlik
seksen on dört otuz elli beş

Hazırlayan: Hüseyin KİRGİL

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir