En Küçük Ortak Kat, En Büyük Ortak Bölen 8. Sınıf Matematik

8.SINIF MATEMATİK KONU TARAMA TESTİ

(Pozitif tam sayıların çarpanları, ebob-ekok problemleri,aralarında asal sayılar.)

1) 840 = verilen eşitliğe göre a + b + c + d

İşleminin sonucu kaçtır ?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

2) 252 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A). 3 . 7

B) 2 . .7

C).

D) . . 7

3) 1, 11, 13, 15, 23, 51, 61, 91, 111 sayılarından kaç tanesi asal sayıdır ?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

4) İki ilaçtan birini 4 saatte diğerini, 6 saatte bir alan Derman’ın ilaçları Salı günü saat 15.00 da aynı anda bitiyor.Bu ilaçları bir önceki birlikte alışı hangi gün ve saattedir?

A)Pazartesi, 15.00 B) Pazartesi, 03.00

C) Salı, 03.00 D) Salı,09.00

6) Aşağıdaki sayı çiftlerinden hangisi aralarında asaldır?

A)8 ile 12 B) 18 ile 81

C) 9 ile 16 D) 7 ile 14

7) x-1 ile y aralarında asaldır.

olduğuna göre x+y kaçtır ?

A)43 B) 44 C) 214 D) 215

8) En büyük ortak böleni 18 olan birbirinden farklı iki doğal sayının toplamı en az kaçtır?

A)54 B) 45 C) 36 D) 18

9) Kenar uzunlukları 60 m ve 28 m olan dikdörtgen şeklindeki bir yer tabanı aynı büyüklükteki eş kare fayanslarla döşenecektir.

Buna göre, en az kaç tane fayans gereklidir?

A) 105 B)65 C)45 D)22

10) Aralarında asal sayılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ardışık tek sayılar aralarında asaldır.

B) Ebob’u 1 olan sayılar aralarında asaldır.

C) 19 ile 57 aralarında asaldır.

D) Bütün asal sayılar aralarında asaldır.

11)Hümanur okuma kitaplarını altışar altışar ve yedişer yedişer saydığında her seferinde 3 kitap artmaktadır.

Hümanur’un 100’den fazla kitabı olduğu bilindiğine göre en az kaç kitabı vardır?

A)171 B) 129 C) 126 D) 123

12) Engin ve Yusuf’un yaşları son üç yıldır aralarında asaldır.
Yusuf şuan 6 yaşında olduğuna göre Engin’in şuanki yaşı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 41 B) 36 C) 31 D) 19

14) A1 iki basamaklı bir asal sayı olduğuna göre A yerine yazılabilecek kaç farklı rakam vardır?

A)5 B) 6 C) 7 D) 8

15)Ayrıtları 8 m, 12 m ve 20m olan dikdörtgenler prizması en büyük ve eşit boyutlu küplere ayrılacaktır.Buna göre, kaç tane küp oluşur ?

A)40 B) 30 C) 24 D)10

16) k bir doğal sayı olmak üzere ;
EBOB(k,3k) + EKOK(k,3k) = 28 olduğuna göre k kaçtır ?

A)6 B) 7 C) 14 D) 28

17) Üç çalar saat sırasıyla 15 dakika, 25 dakika ve 30 dakikada bir çalıyor.
Üçü birlikte ilk kez saat 11.30’da çaldıktan sonra ikinci kez birlikte saat kaçta çalar?

A) 13.50 B)14.00 C) 14.30 D) 15.00
18) 30m ve 75m uzunluğundaki iki ayrı tel, hiç artmayacak şekilde parçalara ayrılıyor.
Buna göre bu işlem için en az kaç kesim yapılır?
A)8 B) 7 C) 5 D) 4
19) Ardışık iki çift sayının EKOK’u 60 olduğuna göre bu sayıların çarpımı kaçtır?

A)240 B) 180 C) 120 D) 60

20) Dik kenar uzunlukları 28m ve 49m olan dik üçgen şeklindeki bir bahçenin dik kenarlarına eşit ve büyük aralıklarla ağaç dikilecektir.Buna göre bu iş için en az kaç tane ağaca ihtiyaç vardır?

A)10 B) 11 C) 12 D) 13

Hazırlayan: Harun Kıvanç

Comments

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir