Koordinat Sistemi Çalışma Kağıdı 7. Sınıf Matematik

1) Verilen noktaları yukarıdaki koordinat düzleminde gösterin.

A(1,2)     B(2,1)   C(-2,3)   D(4,-1)   E(0,-5)

F(-6,-3)   G(3,0)   H(-2,0)   J(0, 4)    K(0,0)

2) Koordinatları verilen noktaların x ve y  eksenlerine göre simetrilerinin koordinatlarını bulun.

Nokta:             X’e göre s.       Y’ye göre s.

A(3,-2)              A’(      ,    )        A’(     ,     )

B(4,0)               B’(     ,     )        B’(     ,     )

C(-2,4)              C’(     ,     )        C’(     ,     )

D(5,5)               D’(     ,     )        D’(     ,     )

E(0,-3)              E’(     ,     )        E’(     ,     )

3) x ve y eksenlerine göre simetrileri verilen noktaların koordinatlarını bulun.

X’e göre s.   (3,-5)         Nokta:  (    ,    )

y’e göre s.   (0,4)           Nokta:  (    ,    )

X’e göre s.   (2,1)           Nokta:  (    ,    )

y’e göre s.   (0,-6)          Nokta:  (    ,    )

X’e göre s.   (4,-3)         Nokta:  (    ,    )

y’e göre s.   (4,2)           Nokta:  (    ,    )

4) Koordinatları verilen noktaları parantez içindeki bilgilere göre öteleyin yeni koordinatları bulun.

(-4,2)    [ 3br yukarı, 2br sağa]

(5,-3)    [4br aşağı, 3 birim sola]

(0,5)     [2 yukarı, 4br sola]

(0,0)     [5br aşağı, 2 br sağa]

5) Soruları cevaplandırın:

a) Köşe koordinatları, A(2,-2), B(2,3), C(-1,-2), D(-1,3) olarak verilen dikdörtgeni koordinat düzleminde gösterin, bu dikdörtgenin çevre uzunluğunu ve alanını bulun.

b) Köşe koordinatları, A(-2,1), B(-2,-3), C(3,1), D(3,-3) olarak verilen dikdörtgeni koordinat düzleminde gösterin, bu dikdörtgenin çevre uzunluğunu ve alanını bulun.

c) Köşe koordinatları, A(1,4), B(1,-2), C(-3,-2) olan üçgeni çizin ve alanını hesaplayın.

d) Köşe koordinatlarının üçü, A(-2,1), B(1,1), C(1,-2) olan karenin dördüncü köşesinin koordinatlarını bulun.

e) köşe koordinatları, A(-3,-2), B(3,4), C(3,-2) olan üçgen 2br sola 1br yukarı kaydırılırsa görüntüsünün köşe koordinatları ne olur.

5) Soruları cevaplandırın.

A(a,b) noktası 1. bölgede ise B(-a,-b) noktası kaçıncı bölgededir.

C(a,-b) noktası 4. bölgede ise D(2a, b+3) noktası kaçıncı bölgededir.

E(-a,-b) noktası 2. bölgede ise F(a,-b) noktası kaçıncı bölgededir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir