Küme Kavramı 9. Sınıf Matematik

Küme deyince “iyi tanımlanmış , birbirinden farklı nesneler topluluğu” akla gelmelidir.

Bir kümeyi oluşturan nesnelerin her birine , o kümenin elemanı denir.

Kümeler A,B,C gibi büyük harflerle ifade edilir.

Kümelerin elemanları o kümeye aitse E Simgesiyle ifade edilir.

5 den küçük doğal sayıların kümesini üç ayrı yöntemle gösterelim.

1) Listeleme Yöntemi

A={0,1,2,3,4}

2) Genelleme (Ortak Özellik) Yöntemi

A= {x|x, 5 den küçük doğal sayı}

3) Venn Şeması

cats

Bir A kümesinin elemanlarının sayısına ,A kümesinin nicelik sayısı denir.A kümesinin elemanlarının sayısı s(A) ya da n(A) ile gösterilir.

SONLU VE SONSUZ KÜMELER

Elemanlarının sayısı , bir doğal sayı olarak belirtilebilen kümelere, sonlu küme denir.

ÖRNEK: Sınıfımızdaki öğrencilerin sayısı

Sonlu olmayan kümelere SONSUZ KÜME denir.

ÖRNEK: Doğal sayılar kümesi sonsuz bir kümedir.

Elemanı olmayan kümeye boş küme denir.

Aynı elemanlardan oluşan kümeye eşit küme denir.

A ve B kümeleri için, B kümesinin her elemanı, A kümesinin de elemanı ise; B kümesine, A kümesinin alt kümesi ya da küme parçası denir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir