Lise Matematik Yeni Müfredat Raporu

2016 – 2017  EĞİTİM – ÖĞRETİM  YILI …………………………………………….

ÖĞRETİM  PROGRAMLARINI  İNCELEME  RAPORU

                       

“ Öğretim Programlarını Güncelleme Çalışmaları ” kapsamında okulumuz matematik dersi zümre öğretmenleri tarafından yapılan matematik müfredatının incelenmesi sonucunda istek, görüş ve önerilerimiz aşağıdaki şekilde rapor haline getirilmiştir.

 

                 

 

9. SINIF MATEMATİK

 

      

       Anadolu İmam Hatip Lisesinde çalışan öğretmenler olarak özellikle Anadolu İmam Hatip ve Meslek Liselerinde 9. sınıfa başlayan öğrencilerin doğal sayılar kümesi,tamsayılar kümesi ve rasyonel sayılar kümesindeki işlemleri

( toplama, çıkarma, çarpma, bölme ) yapabilme yeteneğinin kısıtlı olduğunu görüyor ve yaşıyoruz.Bu yüzden 9. sınıfın ilk ünitesinin sayı kümelerinde işlemler olması öğrencilerin temel bilgilerdeki eksiklerinin giderilmesine yardımcı olacaktır.

       Önceki 9. sınıf matematik kitabında gereksiz ayrıntı ( anlatım olarak ) ve uzun çözümler vardı. Kitap fazlalığı öğrenciler nazarında göz korkutuyordu. Ünite sonundaki alıştırma ve test sayısı, diğer sınıfların matematik kitaplarına göre daha fazla olması güzeldi. Ancak bazı soruların çok zor olması öğrencileri umutsuzluğa sevk ediyor.   

 

1. ÜNİTE

Veri, Sayma ve Olasılık

      

       Veri, sayma ve olasılık ünitesinin ilk konu olarak alınması eğitsel açıdan kolaydan zora ilkesine hizmet etmektedir. Ama kazanımlar arasından “ Olasılık ” konusu ile ilgili olanların 2.dönem sonuna alınması yerine, olasılık konusunun ünite olarak 1.ünitenin devamında alınması ve 12.sınıf matematik müfredatının sonunda işlenen kısmında buraya eklenmesi daha faydalı olacaktır. Çünkü konu bütünlüğü bozulmuştur. Sarmal eğitim faydalı olabilir ama 12.sınıfta konu anlatılırken konunun tekrar hatırlatılması zaman kaybına sebep olacaktır. 

 

3. ÜNİTE

Denklemler ve Eşitsizlikler

 

·         Sayılar konusundan önceki kitapta çok az bahsedilmişti. Gerek denemelerde gerek YGS sınavında sayılar konusu ile ilgili çok çeşit soru çıkmaktadır. İçeriğin arttırılmasında fayda vardır. Denklem ve eşitsizlik konusunda sıkıntı yoktur. Mutlak değer konusunda, iki mutlak değerli denklem ve eşitsizlik çözümlerinin kaldırılması faydalı olmuştur.

·         “ Üslü İfadeler ve Denklemler ” konusunda da sıkıntı yoktur.

·         “ Denklemler ve Eşitsizlikler İle İlgili Uygulamalar ” konusunda oran, orantı, doğru ve ters orantı, yüzde konusu alınmış. Diğer problem kısımları 11.sınıf temel matematik kısmına dahil edilmiş. Çıkarılan kısımların YGS ’de önemli yer tutması ve konuyu sadece 11.sınıf temel matematik dersini seçeceklerin görmesi sıkıntı yaratacaktır. Dolayısıyla çıkarılan kısımların tekrar 9.sınıf matematik müfredatına alınması yararlı olacaktır.

 

4.ÜNİTE

Üçgenler

     

        “ Üçgenler ” konusunda sıkıntı yoktur. Ama kazanımlarda “ Dinamik matematik yazılımları kullanılarak . . . ” ifadesi var. Çoğumuzun bu programlar konusunda bilgisi yoktur. Bu tarz programlarla yapılan örneklerin kitaplardan kaldırılması bizce daha uygundur.

       Ayrıca daha önce müfredattan kaldırılan Menelaus ve Seva teoremlerinin tekrar müfredata alınması bizce uygun değildir. Kuralın ispatının zor olması ve ezber gerektirmesi teoremlerin kaldırılması için yeterlidir.  

 

 

 

10. SINIF MATEMATİK

 

      

       Bizce 10.sınıftan itibaren öğrencilerin alanlara yönlendirilmesi daha faydalı olacaktır. Matematik dersine karşı ön yargılı olan ve öğrenme isteği duymayan öğrencilerin 10.sınıfa geldiğinde sözel bölümlere yönlendirilmesi hem başarıyı da arttıracaktır.

      Konulardan bölünebilme kurallarının temel düzey matematik kısmına alınması daha faydalı olurdu.

 

1. ÜNİTE

Bölünebilme

      

        Bölünebilme kurallarının işlenmesinde sıkıntı yoktur. Modüler aritmetik konusunun kaldırılması olumlu olmuştur.

2. ÜNİTE

Fonksiyonlarda İşlemler

 

       9. sınıfın son 2 ünitesinden biri olan Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi kazanımını edinen öğrenciler için artık 10. sınıf 2. ünite olan İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi konusunu kavramak daha kolay olacaktır.

 

3. ÜNİTE

Polinomlar

      

       Fonksiyon konusunun devamında polinom konusunun işlenmiş olması olumlu olmuştur.

       10. sınıfta polinomlar konusunda bölme işlemi yapmadan kalan bulma konusunun kaldırılması gereksizdi. Çünkü öğrenciler polinomlarda bölme işlemi yapmadan kalan bulma konusunu bölme işlemi yaparak kalan bulmadan daha kolay kavrıyor.

 

4.ÜNİTE

Trigonometri

     

             Trigonometri gibi bir çok kazanımın olduğu bir konuya temel trigonometrik oranlarla bir giriş yapmak ardından ilerleyen sınıflardan detaylandırmak faydalı olacaktır.

 

6.ÜNİTE

İkinci Dereceden Denklemler

 

       Ünitenin polinomlar konusunun sonuna alınması daha faydalı olacaktır. Çarpanlara ayırma konusunu öğrenen öğrenciler denklem konusunu daha çabuk kavrayacaklardır.

 

8. ÜNİTE

Uzay Geometri

       Katı cisimler konusunun fazla  kazanım içermemesi olumlu olmuştur.

 

 

11. SINIF MATEMATİK

 

      

         11. sınıf konularının yanında Temel Düzey Matematik konularının da tüm öğrencilerin görmesi faydalı olacaktır.  6 saat  11.  Sınıf Matematik  +  2 saatte Temel Düzey Matematik dersini tüm “ alan öğrencileri ” almalıdır.

3. ÜNİTE

Sayma

       “ Sayma ” konusunda sıkıntı yoktur. Önceki müfredatta ayrı tutulan permütasyon ve tekrarlı permütasyon konusunun birleştirilmesi olumlu olmuştur.
5. ÜNİTE

Trigonometri

       “ Trigonometri ” konusunun giriş kısımlarının 10.sınıf müfredatına alınması olumlu olmuştur. Ayrıca bazı kazanımların kaldırılması da faydalı olmuştur.
6.ÜNİTE

Katı Cisimler

       Katı cisimler konusunun fazla  kazanım içermemesi olumlu olmuştur.

 

 

 

12. SINIF MATEMATİK

 

      

         12. sınıf konularının yanında Temel Düzey Matematik konularının da tüm öğrencilerin görmesi faydalı olacaktır.  6 saat  12.  Sınıf Matematik  +  2 saatte Temel Düzey Matematik dersini tüm “ alan öğrencileri ” almalıdır.

3. ÜNİTE

Trigonometri

      

       Kazanımların 11. sınıf matematik “ Trigonometri ”  ünitesine aktarılması daha faydalı olurdu.

       Dönüşüm ve ters dönüşüm formüllerinin kaldırılması olumlu olmuştur.  

 

4.ÜNİTE

Türev

     

             “Türev ” konusunda sıkıntı yoktur. Sonsuz için limit ve sonucu sonsuz olan ya da belirsizlik durumlarından çoğunun kaldırılması olumlu olmuştur.

 

5. ÜNİTE

İntegral

    

       Belirsiz integral alma kurallarının sınırlandırılması ve belirli integral konusu içinde hacim hesaplamalarının kaldırılması olumlu olmuştur.

       Belirli integralin girişindeki Riemann Toplamı öğrencilere antipatik gelen ve formulü karmaşık bir konudur. Kaldırılması isabetli olacaktır.

 

6.ÜNİTE

Analitik Geometri

      

       “ Çemberin Analitik İncelenmesi ” konusunun işlenişinde sıkıntı yoktur. Doğrunun Analitiği konusundan ayrı tutulması olumlu olmuştur.

 

7. ÜNİTE

Olasılık

 

        Bu kısmın 9. sınıf matematik olasılık kısmının içine alınması daha yararlı olacaktır.

 

8. ÜNİTE

Uzay Geometri

    

        “ Uzayda Doğru ve Düzlem ” konusu işlenirken uygulamaları 3 boyutlu olarak  düşünmek ve çözüm üretmek öğrencileri zorluyor. Bu konunun kaldırılması daha faydalı olurdu.

 

 

 

11.  –  12. SINIF TEMEL DÜZEY MATEMATİK

 

      

         11  ve 12. sınıflar Matematik Dersi Temel Düzey Öğretim Programı öğrencilerin okul  sonrasında matematikten  günlük  yaşantılarında  ve  iş  hayatlarında  aktif  olarak  yararlanabilmelerini,  kararlarında matematiği iyi bir analiz aracı olarak kullanabilmelerini amaçlamaktadır. Bu kapsamda öğrencilerin 9  ve 10.  sınıflarda  öğrendikleri  bazı  kavram  ve  ilişkiler  günlük  hayat  temelli  problemler  aracılığı  ile  ele alınmaktadır.  Bu  yolla  bir  üst  öğrenim  seviyesinde  matematik  ağırlıklı  bir  program  tercih  etmeyen öğrencilerin  günlük  hayatta  karşılaştıkları  problemlerin  üstesinden  daha  etkili  bir  şekilde  gelmeleri öngörülmektedir.  Öğrencilerin  problem  çözme  becerilerinin  geliştirilmesi  programın  temel hedeflerindendir.

       11 ve 12. sınıf konularının yanında Temel Düzey Matematik konularının da tüm öğrencilerin görmesi faydalı olacaktır.  6 saat  Matematik  +  2 saatte Temel Düzey Matematik dersini tüm “ alan öğrencileri ” almalıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir