Milyonlu Sayılar 5. Sınıf Matematik

1) Aşağıda verilen sayıların okunuşlarını yazınız.

• 37.042.581

• 5.203.278

2) Aşağıda okunuşları verilen sayıları rakamlarla yazınız.

• İki yüz altı milyon üç bin elli dört

• Sekiz milyon seksen bin seksen sekiz

3) 62.405.074 sayısının binler bölüğünü yazınız.

4) Aşağıda bölüklerine ayrılan sayıyı yazınız.

Binler bölüğü : 48

Birler bölüğü : 5

Milyonlar bölüğü : 863

5) 12.574.942 sayısının on binler basamağındaki rakamı kaçtır?

6) 642.025.847 sayısındaki 5 rakamının basamak değeri nedir?

7) 0, 1, 2. 3, 5, 7, 8 rakamlarını birer kez kullanarak yazılabilecek en küçük yedi basamaklı sayıyı bulunuz.

8) 18.204.351 sayısının yüzler basamağındaki rakamı 5 artırılırsa, sayı kaç artar?

9) Bir sayının on binler basamağındaki rakamı 3 artırılıp, binler basamağındaki rakamı 1 azaltılırsa, sayıda nasıl bir değişim olur?

10) Aşağıda verilen sayıları karşılaştırıp, noktalı yerlere >, < veya = sembollerinden uygun olanını yazınız.

• 5234512 …… 32651458

• 12.343.521 …… 12.343.251

• 303.300.330 …… 303.300.330

11) 4.2A3.783 < 4.236.521 ifadesinin doğru olabilmesi için A yerine hangi rakamlar yazılabilir?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir