Özdeşlikler Çarpanlara Ayırma Test 8. Sınıf Matematik

1. Soru: (m + 7 ) . 3 ifadesinin eşiti nedir?

A)m+10 B) m+4  C) 21m+3 D)3m+21

2. Soru: 3( x – 2 ) ifadesinin eşiti nedir?

A)3x+6x B)3x-6  C)2x-6 D)3×2-6

3. Soru: -2( n-2 ) ifadesinin eşiti nedir?

A)-2n-4 B)2n-4  C) -2n+4 D)2n-2

4. Soru: ( c+1 ) . ( c -1) çarpımı sonucunda elde edilen cebirsel ifadenin terim sayısı kaçtır?

A) 4 B)3 C) 2 D)1

5. Soru: 6x-24 ifadesinin çarpanlara ayrılmış hali hangisidir?

A)6(x-2) B) 6(x-3)  C)3(x-6) D)3(x+6)

6. Soru: ex-dx+ey-dy ifadesinin çarpanlara ayrılmış hali hangisidir?

A)(e-d).(x-y) B) (e+d).(x-y)  C)(e-d).(x+y) D) (e+d).(x+y)

7. Soru: bn+an+ak+bk ifadesinin çarpanlara ayrılmış hali hangisidir?

A)(a+b).(n-k) B) (a+b).(n+k)  C)(a+n).(b+k) D) (a+k).(n+b)

8. Soru: İki sayının toplamı 10 ve farkları 6 ise, sayıların kareleri toplamı kaçtır?

A)68 B)64 C)60 D)56

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir