2017-2018 8. Sınıf Matematik Proje Ödevi Konuları

8.SINIF MATEMATİK PROJE ÖDEVLERİ 1) Matematik saati hazırlama (Yuvarlak duvar saatindeki 1 den 12 ye kadar olan sayıları matematiksel işlemlerle gösterme) 2)Matematik dergisi hazırlama 3)Matematikle ilgili bir kitabın okunarak sunum yapılması, sizin seçtiğiniz ilginç bulduğunuz bir bölümün drama ya da afişle sunulması 4)Eski uygarlıkların kullandıkları sayı ve sistemlerin araştırılması 5)Ünlü matematikçilerin resimlerinin ve kısa bilgilerinin […]

Doğal Sayılarda Ritmik Saymalar 2. Sınıf Matematik

Belirtilen sayıdan geriye doğru üçer ritmik saymaları yazalım Belirtilen sayıdan geriye doğru ikişer ritmik saymaları yazalım Belirtilen sayıdan ileriye doğru ikişer ritmik saymaları yazalım Belirtilen sayıdan ileriye doğru üçer ritmik saymaları yazalım Belirtilen sayıdan itibaren geriye doğru dörter dörter saymaları yazalım Belirtilen sayıdan itibaren geriye doğru dörter dörter saymaları yazalım

Üç Basamaklı Doğal Sayılar Geometrik Cisimler Düzlem

1-Aşağıda rakamla verilen sayıların okunuşlarını yazınız, okunuşları verilen sayıları ise rakamla yazınız. 123…=………………………………………………………………. Yediyüz otuz beş=…………………………. 456=…………………………………………………………………. Üç yüz elli dört=…………………………….. 897=………………………………………………………………… dokuzyüz dokuz=…………………………………. 2-Aşağıdaki abaküslerde modellenen sayıları ve okunuşlarını yazınız. 4-Düzlem modeli olanları yuvarlak içine al Halı duvardaki pano yazı tahtası deniz küre duvar tabak tekerlek 5- F Noktasını sembolle göster………………………………………… 6-Parkta 63 çocuk […]

Basamak Problemleri 2. Sınıf Matematik

Onlar basamağı 1 birler basamağı 5 olan sayıya bir deste eklersek kaç olur? Onlar basamağı 4 birler basamağı 2 olan sayıdan bir düzine çıkarırsak kaç olur? Onlar basamağı 3 birler basamağı 2 olan sayıya birler basamağı 3 onlar basamağı 4 olan sayıyı eklersek kaç olur? Onlar basamağı 6 birler basamağı 7 olan sayıya birler basamağı 6 onlar basamağı  2  olan sayıyı çıkarırsak sonuç kaç […]

Basamak Değeri Soruları 2. Sınıf Matematik

1- 48 Sayısının birler basamağındaki rakamın basamak değeri ile sayı değerini toplayınız?   2- 85 sayısının onlar basamağının basamak değeri ile sayı değerini toplayınız?   3- 97 Sayısının onlar basamağındaki rakamın basamak değeri ile birler basamağındaki rakamın basamak değerinin farkını bulunuz?   4- Birler basamağında 8, onlar basamağında 5 olan sayı kaçtır?   5- 46 […]