Parabol Konu Özeti 10. Sınıf Matematik

a , b , c ∈ R ve a ≠ 0 olmak üzere y = f ( x ) = ax2 + bx + c biçimindeki ifadeye “ ikinci dereceden bir bilinmeyenli fonksiyon ” adı verilir. Fonksiyonun analitik düzlemde belirttiği grafiğe “ parabol ” adı verilir.

Kural 1: y = f ( x ) = ax2 fonksiyonunun grafiği orijinden geçer. a pozitifse grafiğin kolları yukarı yönlü, a negatif ise grafiğin  kolları aşağı yönlüdür.Grafiğin kolları y eksenine göre simetrik
olacak şekilde grafik çizilir.

2. yol : x ’e değerler ( . . . , – 2 , – 1 , 0 , 1 , 2 , . . . ) verilerek y değerleri bulunur. Bulunan noktalardan geçen grafik çizilir.

Kural 2: y = f ( x ) = ax2 + bx + c parabolünün grafik çizimi için ;

1 ) x = 0 için y değeri bulunur. A ( 0 , y ) noktası işaretlenir.

2 ) y = 0 için x değeri bulunur. B ( x , 0 ) noktası işaretlenir.

3 ) Tepe noktası T ( r , k ) işaretlenir.

eşitlikleri kullanılır.

4 ) • a > 0 ( pozitif ) ise bulunan noktalardan geçen ve kolları yukarı yönlü olan grafik çizilir. • a < 0 ( negatif ) ise bulunan noktalardan geçen ve kolları aşağı yönlü olan grafik çizilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir