Permütasyon Örnekleri 10. Sınıf Matematik

1) Aşağıda verilen permütasyonları hesaplayınız.
A) P( 4,3)

B) P(8,6)

C) P( 5,1)

D) P( 6,0)

E) P( 7,7)

F) P(10,2)

G) P( 5,5)

H) P(5,2)

2) Bir çocuk kalemliğinde bulunan 12 farklı renkteki boya kalemlerinden 3 tanesini kaç farklı biçimde seçebilir?
3) Aslan arabada dinlemek için bilgisayarında kayıtlı 15 şarkıdan 8 tanesini seçip sıraladıktan sonra CD ye kopyalamak istiyor.Aslan bu 8 şarkıyı kaç farklı biçimde sıralayabilir?
4) A={ 1,2,3,4,5} kümesinin elemanları ile rakamları tekrarsız 4 basamaklı kaç tane farklı doğal sayı yazabiliriz?.
5) A= { 0,1,2,3,4} kümesinin elemanları ile rakamları tekrarsız 4 basamaklı kaç tane doğal sayı yazabiliriz?.

6) A={ 0,1,2,3,4,5} kümesinin elemanları ile rakamları tekrarsız 3 basamaklı kaç tane farklı çift doğal sayı yazabiliriz?
7) A= { 0,1,2,3,4,5,6} kümesinin elemanları ile rakamları tekrarsız 5’e bölünebilen kaç tane farklı 7 basamaklı doğal sayı yazabiliriz.?
8) 3 farklı matematik,4 farklı fen bilgisi kitabı bir rafa,
a) kaç farklı biçimde sıralanabilir?

b) Aynı cins kitaplar birbirinden ayrılmamak üzere kaç farklı biçimde sıralanır?

c) Matematik kitapları ayrılmamak üzere kaç farklı biçimde sıralanır?
9)Bir otobüsteki 5 boş koltuğa ayakta bulunan 8 kişi kaç farklı biççimde oturabilir?
10)23 kişilik bir sınıfta bir başkan ve bir başkan yardımcısı kaç farklı biçimde seçilebilir?
11) RESİM sözcüğünü oluşturan harfler ile anlamlı veya anlamsız kaç farklı sözcük yazabiliriz?

12) Ayşe Hanım banka kartı için rakamlardan oluşan 4 haneli rakamları farklı şifre oluşturacaktır. Kaç şifre oluşturabilir?

13) A{1,2,3,4} kümesinin elemanları ile 3 basamaklı kaç tane doğal sayı yazabiliriz?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir