Prizmalar Konu Anlatımı 8. Sınıf Matematik

PRİZMA

Birbirine eşit ve paralel iki düzlemin köşelerinin birleşmesi sonucu elde edilen cisme prizma denir.

Dik Prizma: Tabanları herhangi bir çokgensel bölge, yan yüzleri dikdörtgensel bölge olan cisimlere dik prizma denir.

Dik prizmalarda tabanları birleştiren yanal ayrıtlar tabanlara diktir.

Tabanları düzgün çokgensel bölge olan dik prizmalara düzgün dik prizmalar denir.

Prizmalar tabanlarına göre isimlendirilir .Üçgen prizma,kare prizma, dikdörtgenler prizması,altıgen prizma, beşgen prizma gibi.

DİK PRİZMALARIN GENEL ÖZELLİKLERİ

1) Yan yüzeyler birer dikdörtgendir.

2) Yan ayrıtları aynı zamanda prizmanın yüksekliğidir.

3) Alt ve üst taban alanları birbirine eşittir.

4) Yanal alanı; yan yüzü oluşturan dikdörtgenlerin alanlarının toplamına eşittir.

Pratik olarak yanal alan; taban çevresi ile yüksekliğin çarpımına eşittir.

YA = TÇ x h

ÜÇGEN PRİZMA

Üçgen prizmanın 6 köşesi, 5 yüzeyi ve 9 ayrıtı vardır. Tabanlarının merkezinden geçen doğru, prizmanın dönme eksenidir. Düzgün prizmaların dönme simetri açısı 360’ın taban kenar sayısına bölümüdür.

PRİZMALAR

Yanal alan = 2. (a+b) . h

A= 2 .Taban alan + yanal alan

Hacim = taban alanı x yükseklik

Hacim = a. b . c

Köşegen = 𝒂𝟐 + 𝒃𝟐

Cisim köşegeni = 𝑯𝑪 = 𝒂𝟐 + 𝒃𝟐 + 𝒄𝟐

Örnek: Boyutları 4 cm,5 cm ve 6 cm olan dikdörtgenler prizmasının hacmi nedir?

A)140        B)80           C)100        D)120

KARE DİK PRİZMA

1)_Taban alanı: 𝐓. 𝐀 = 𝐚. 𝐚 = 𝐚𝟐

2)_Yanal alan: 𝟒. 𝐚. 𝐡

3)Hacim: V=taban alanı . yükseklik = a2.h

4)_Bütün alan: 𝟐𝐚(𝐚 + 𝟐𝐡)

5)Cisim köşegeni: Kök𝟐𝒂𝟐 + 𝒉𝟐

KÜP

6 tane yüzeyi, 8 tane köşesi, 12 tane ayrıtı vardır. Tüm yüzeyleri birbirine eş karelerden oluşur. Tüm ayrıt uzunlukları birbirine eşittir.

DÜZGÜN ALTIGEN DİK PRİZMA

Tabanı altıgen olan dik prizmaya düzgün altıgen dik prizma denir. Yan yüzleri birbirine eş 6 dikdörtgenden oluşur. Tabanlarındaki altıgen, 6 eşkenar üçgenin birleşmesinden oluşur. 12 köşesi 18 ayrıtı ve 8 yüzü vardır.

PRİZMA SORULARI

1) Küp biçimindeki su deposunun taban alanı 25 m2’ dir. Bu su deposunun hacmi kaç cm3’ tür?

A) 125 B) 175 C) 225 D) 625

2) Bir kare dik prizmanın yüksekliği tabanının çevresine eşittir.Hacmi ise 108 cm3’ tür.Bu prizmanın yüksekliği kaç cm’ dir?

A) 6 B) 12 C) 18 D) 24

3) Boyutları 2𝑥 , 3𝑥 ve 5𝑥 cm olan dikdörtgen prizmanın hacmi 240 cm3 ise 𝑥 kaçtır?

A) 9 B) 8 C) 3 D) 2

4) Bir kare dik prizmanın içine özdeş 4 tane dik üçgen prizma sığmaktadır.Bir üçgen dik prizmanın taban alanı 10 cm2 ve yüksekliği 6 cm ise, kare dik prizmanın hacmi kaç cm3 olur?

A) 240 B) 120 C) 60 D) 30

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir