Sene Sonu Değerlendirme Soruları 2. Sınıf Matematik

2. SINIF MATEMATİK DERSİ YIL SONU DEĞERLENDİRME TEST SORULARI

S1 . Küpün kaç köşesi vardır ?

A. 6 B. 8 C. 12

S2 . Soba borusu hangi geometrik şekle benzer ?

A. silindir B. koni C. daire

S3 . “ KKK , L , MMM , N , OOO , …….. “ örüntüsü hangi harfle devam ettirilmelidir ?

A. P B. ÖÖÖ C. Ö

S4 . 7 birlik + 8 onluktan oluşan sayı kaçtır ?

A. 78 B. 87 C. 15

S5 . Sayıları yazmak için kullanılan işaretlere ne denir ?

A. rakam B. şekil C. sayı

S6 . Sıra sayılarından yedinci nasıl yazılır ?

A. .7 B. 7. C. 7 ,

S7 . 12 ‘ dan başlayıp dörder dörder sayarken kaçıncı saymada 40 sayısını söyleriz ?

A. 6 B. 6 C. 8

S8 . Bir toplama işleminde toplananlardan biri 35 , toplam 82 ise diğer toplanan kaçtır ?

A. 37 B. 47 C. 27

S9 . Burak ‘ın 28 , Bahar ‘ ın 16 , Büşra ‘ nın 18 cevizi vardır. Üçünün toplam kaç cevizi vardır ?

A. 52 B. 61 C. 62

S10 . 15 + 12 = 27 işleminde 27 ‘ ye ne denir ?

A . toplam B. toplanan C. fark

S11 . İbrahim 32 şekerinin 19 tanesini kardeşine verdi. İbrahim ‘ in geriye kaç şekeri kaldı ?

A. 23 B. 13 C. 12

S12 . Farkı 16 olan iki sayıdan küçüğü 47 ise , büyük sayı kaçtır ?

A. 53 B. 62 C. 63

S13 . Bir sıraya 3 öğrenci oturuyorsa 17 sıraya kaç öğrenci oturur ?

A. 51 B. 41 C. 20

 

S14 . 6 katı 30 olan sayı kaçtır ?

A. 36 B. 6 C. 5

S15 . 3 katı 15 olan sayının 27 fazlası kaçtır ?

A. 45 B. 32 C. 42

S16 . Yarısı 12 olan sayının 49 fazlası kaçtır ?

A.61 B. 63 C. 73

S17 . 5 TL ‘ nin yarısından 50 Kr fazlasını harcadım. Geriye kaç Türk liram kaldı ?

A. 2 TL B. 3 TL C. 1 TL

S18 . İki gün kaç saattir ?

A. 24 saat B. 48 saat C. 60 saat

S19 . Kasım ayı hangi mevsimdedir?

A. İlkbahar B. Yaz C. Sonbahar

S20 . 16 yarım ekmek kaç bütün ekmek eder ?

A. 64 B. 8 C. 32

S21 . 2017 yılında 16 Mayıs , Salı ise aynı yılda 21 Mayıs hangi güne gelir ?

A. Cumartesi B. Cuma C. Pazar

S22 . Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır ?

A. Bir yıl 12 aydır. B. Bir yıl 52 haftadır. C. Bir gün 12 saattir.

S23 . Su , süt , gazoz , benzin , mazot , ayran vb maddeler nasıl maddelerdir ?

A. Gaz B. Sıvı C. Katı

S24 . Sıvı maddeleri aşağıdakilerden hangisi ile ölçemeyiz ?

A. Kova B. Bardak C. Metre

S25 . Tartma yaparken hangi standart ölçme birimi kullanılır ?

A. Kilogram B. Metre C. Litre

NOT : Yıl boyu işlenen bütün konuları kapsar. Her soru 4 puandır.

Hazırlayan: Kadir ERİŞGİN

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir