Sene Sonu Değerlendirme Testi 2. Sınıf Matematik

MATEMATİK YIL SONU DEĞERLENDİRME TEST SORULARI

S1 . Sayıları yazmak için kaç tane rakam kullanılır ?

A. 9 B. 10 C. 11

S2 .79 sayısının içinde kaç tane onluk vardır ?

A. 79 B. 7 C. 9

S3 .“8 , 4 , 17 “ sayılarından hangisi rakam değildir ?

A. 17 B. 4 C. 8

S4 .37 doğal sayısının içinde kaç tane birlik vardır ?

A. 3 B. 7 C. 37

S5 .Aşağıdakilerden hangisi tek doğal sayı değildir ?

A. 87 B. 64 C. 95

S6 . İki basamaklı en büyük çift sayı kaçtır ?

A.10 B. 99 C. 98

S7 . 6 birlik ve 7 onluktan oluşan sayı kaçtır ?

A.76 B. 67 C. 13

S8 . “ 37 , 69 , 45 ,12 “ sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangisidir ?

A. 69 , 45 , 12 , 37 B. 69 , 45 , 37 , 12 C. 12 , 37 , 45 , 69

S9 .“ 27 , 32 , 37 , 41 , 47 “ sayı örüntüsünde hangi sayı yanlış yazılmıştır ?

A. 37 B.32 C. 41

S10 . Aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlıştır ?

A. 63 – 45 = 18 B. 90 – 63 = 26 C. 52 – 37 = 15

S11 .Aşağıdaki işlemlerden hangisi doğrudur ?

A.75 + 16 = 91 B. 8 x 5 = 30 C. 20 : 5 = 3

S12 . Ninem 92 yaşında , babam 58 yaşındadır. Babam ninemden kaç yaş küçüktür ?

A. 33 B. 34 C. 44

S13 . Sınıfınızdaki 32 öğrencinin 19 ‘ u kızdır. Erkek öğrencilerin sayısı kaçtır ?

A.13 B. 23 C. 51

S14 . “37 sayısından bir önce ve bir sonra gelen sayıların toplamı kaçtır ?

A. 75 B. 76 C. 74

S15 . Ayşe 17 yaşındadır. Ağabeyi Ayşe ‘ den 9 yaş büyüktür. Ağabeyi kaç yaşındadır ?

A. 25 B. 26 C. 8

S16 . Bir otobüste 28 yolcu vardı. Durakta 16 yolcu daha bindi. Otobüste kaç yolcu oldu?

A. 12 B. 43 C. 44

S17 . 41 sayısına kaç tane daha birlik eklenirse 7 onluk eder ?

A.29 B. 28 C. 39

S18 . “ 30 ile 40 “ arasında kaç tane çift sayı vardır ?

A. 5 B. 4 C. 9

S19 . “50 ile 65 “ arasında kaç tane tek sayı vardır ?

A. 7 B. 8 C. 15

S20 . 3 deste kalem ile 1 düzine kalemin toplamı kaç kalem eder ?

A. 46 B. 42 C. 4

S21 . “ 65 “ sayısı aşağıdakilerden hangisine daha yakındır ?

A.70 B. 60 C. 80

S22 . İki basamaklı en büyük sayının rakamları toplamı kaçtır ?

A. 99 B. 10 C. 18

S23 . “ 16 , 21 , 26 , 31 , …….. “ sayı dizisi hangi sayıyla sürdürülmelidir ?

A. 34 B. 36 C. 35

S24 . Çeyreği 9 olan sayı kaçtır ?

A.36 B. 28 C. 13

S25 . Zaman ölçüsü birimi nedir ?

A. Metre B. Litre C. Saat

Hazırlayan: Kadir Erişgin

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir