Standart Olmayan Ölçü Birimleri 2. Sınıf Matematik

1. Yemek masamızın uzun kenarı bir kulaç 4 ayak gelmektedir. Bir kulaç on karış, bir ayak iki karış geldiğine göre masamızın uzunluğu kaç karıştır?

2. Okuduğum hikâyenin uzun kenarı iki karış, eni bir karış gelmektedir. Bir karış, bir düzine parmak kadardır. Buna göre hikâyemin uzun ve kısa kenar uzunluğu toplam kaç parmaktır?

3. Annem aldığı dolabın boyunu 5 karış olarak ölçüyor. Annemin bir karışı 18cm gelmektedir. Dolabın boyu kaç parmaktır?

4. Bir cetvelin boyu iki karış gelmektedir. 9 cetvel boyu kumaş kaç karış gelmektedir?

5. Halis, çalışma masasının uzunluğunu 3 ayak 1 karış olarak ölçtü. Halis’in bir ayağı 18 cm, bir karışı 10 cm olduğuna göre masanın boyu kaç cm’dir?

6. Yasin, sınıfının penceresini ölçtüğünde 8 karış geliyor. Yasin’in karışı 13cm olduğuna göre sınıfın penceresi kaç cm’dir?

7. Oturma odamızın eni 7 adım, boyu 11 adım gelmektedir. Bir adım 70cm’dir. Sınıfın boyu eninden kaç cm uzundur?

8. Bir kalem bir düzine parmak boyundadır. 14 kalemin boyu kaç parmak eder?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir