Toplama İşlemi Gerektiren Problemler 3. Sınıf Matematik

3.SINIF MATEMATİK
TOPLAMA İŞLEMİ PROBLEMLERİ

Aşağıdaki problemleri çözün ve bulduğunuz sonucun olduğu kutucuğu boyayıp, harfleri aşağıdaki şifre alanına sırasıyla yazın.

1 – Bir okulda 127 kız öğrenci ve kızlardan 25 fazla erkek öğrenci vardır. Buna göre; okul mevcudu kaçtır?

2 – Bir çiftlikte 84 inek, ineklerden 17 fazla koyun ve koyunlardan 19 fazla keçi vardır. Buna göre çiftlikte toplam kaç hayvan vardır?

3 – Aslı “Define Adası” adlı öyküyü okumaya başlıyor. Birinci gün 46, ikinci gün ise 54 sayfa okuyor. Okunacak 70 sayfa kaldığına göre; bu öykü toplam kaç sayfadır?

4 – Yusuf’un annesi 38 yaşındadır. Babası annesinden 7 yaş büyüktür. Buna göre Yusuf’un anne ve babasının yaşları toplamını kaçtır?

5 – Bir sınıfta 19 erkek öğrenci ve erkeklerden 5 fazla kız öğrenci vardır. Buna göre sınıf mevcudu kaçtır?

6 – Bir cam kavanozda 32 mavi, mavilerden 16 fazla kırmızı ve kırmızılardan 14 fazla sarı boncuk vardır. Buna göre kavanozda toplam kaç boncuk vardır?

7 – Mesut’un boyu 142 cm’dir. Abisi Hurşut, Mesut’tan 9 cm uzundur. Buna göre iki kardeşin boyları toplamı kaç cm’dir?

8 – Bir sınıf kitaplığında 98 roman, 142 masal, 135 öykü ve 67 şiir kitabı vardır. Buna göre sınıf kitaplığında toplam kaç kitap vardır?

9 – Osman 75 kg’dır. Babası, Osman’dan 14 kg daha ağırdır. Buna göre Osman ve babasının ağırlıkları toplamı kaçtır?

10 – Bir çobanın sürüsünde 157 koyunu varken, önce 37 tane, daha sonrada 29 tane daha koyun satın alıyor. Buna göre sürüde toplam kaç koyun olur?

11 – Sümeyye 9 yaşındadır. Annesinin yaşı Sümeyye’nin yaşından 34 fazladır. Babası ise annesinden 2 yaş büyüktür. Buna göre; Sümeyye, annesi ve babasının yaşları toplamı kaçtır?

12 – Arda’nın 97, Yalçın’ın 106 bilyesi vardır. Utku’nun ise ikisinin toplam bilyesi kadar bilyesi vardır. Buna göre üç arkadaşın toplam kaç bilyesi vardır?

13 – Bir okulda 59 kadın öğretmen ve kadın öğretmenlerden 13 fazla erkek öğretmen vardır. Okulda 8 tane de hizmetli olduğuna göre okulda toplam kaç personel vardır?

Comments

  1. 6 – Bir cam kavanozda 32 mavi, mavilerden 16 fazla kırmızı ve kırmızılardan 14 fazla sarı boncuk vardır. Buna göre

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir