Üçgen Ve Açıları Konu Özeti 4. Sınıf Matematik

Üçgen :Doğrusal olmayan üç noktayı birleştiren doğru parçalarının oluşturduğu şekle üçgen denir.

Açılarda olduğu gibi, üçgenlerde de iç bölge ve dış bölge vardır.

Üçgenlerde iç açıların ölçüleri toplamı 180° dir.

Üçgenlerde dış açıların ölçüleri toplamı 360° dir.

Üçgenlerde bir dış açının ölçüsü, kendisine komşu olmayan iki iç açının ölçüleri toplamına eşittir.

Çeşitkenar üçgen :Kenarlar farklı uzunlukta olan üçgenlere çeşitkenar üçgen denir.

İkizkenar üçgen : İki kenar uzunluğu eşit olan üçgenlere ikizkenar üçgen denir.

İkizkenar üçgende taban açılarının ölçüleri eşittir.

Eşkenar üçgen : Üç kenar uzunluğu eşit olan üçgenlere eşkenar üçgen denir.

Eşkenar üçgenin bütün iç açıları 60° dir.

Dar açılı üçgen : Üç açısı da dar açı olan üçgene dar açılı üçgen denir.

Geniş açılı üçgen : Bir açısı geniş açı olan üçgene geniş açılı üçgen denir.

Dik üçgen : Bir açısı dik açı olan üçgene dik üçgen denir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir